Juhatuse arutelu Paunkülas

17. augustil pidas EBÜ juhatuse laiendatud koosseis Paunkülas väikese koosistumise. 

Analüüsiti tehtut ja seati uusi sihte. Arutati järgmise aasta kalendriga seonduvat ja kavandati üritusi.

Kuupäev: 
August, 2017